Boverkets webbplats och växel ligger nere

Report this content

På morgonen den 18 februari drabbades Boverket av stora tekniska problem som påverkar internetförbindelsen. Problemet ligger utanför Boverkets handlingsutrymme och leverantören av internet jobbar med att lösa det. Det finns inget besked om när det kommer vara åtgärdat. Konsekvenserna blir att Boverkets webbplats och växel ligger nere och att det inte går att mejla till Boverket och inga mejl kan skickas från Boverket.

Boverket kommunicerar i dagsläget via sociala medier och uppdaterar så fort ny information finns tillgänglig. En tillfällig lösning har upprättats för växeln som kan ta emot samtal med viss begränsning. Växeln kan till viss del hjälpa till med frågor men eftersom även Boverket inte kan komma åt vissa system finns det en begräsning i vilken hjälp man kan få.

- Vi hade hoppats att problemet gick att lösa snabbare. Men under tiden har vi hittat alternativa lösningar för att möjliggöra för privatpersoner, tjänstepersoner och företag att komma i kontakt med oss. Vi hoppas det finns överseende med vår begräsning och att det inte har orsakat för mycket besvär för de som behöver komma i kontakt med Boverket, säger Jörgen Heidelberg, IT-chef på Boverket.

Tills problemet är löst finns det andra vägar att komma i kontakt med Boverket. Beroende på vad ärendet gäller finns det ett telefonnummer man kan ringa till:

  • Om du vill komma i kontakt med Boverkets växel, ring 0455-35 30 00.
  • Har du frågor om energideklarationer, ring 0455-35 31 12.
  • Om du vill ha ut en allmän handling från Boverket, ring 0455-35 33 66.
  • Är du journalist och vill komma i kontakt med presservice, ring 0455-35 31 70
Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.