Inbjudan till pressträff: Boverket om läget på bostadsmarknaden

På onsdagen den 28 februari, klockan 10.00, presenterar Boverket sin bild av läget på bostadsmarknaden med utgångspunkt i Statistiska centralbyråns senaste statistik om bostadsbyggandet.

Tid: Onsdagen den 28 februari kl.10.00-10.30.

Insläpp från klockan 09.30.

Plats: Stockholm, Garnisonen konferens, Karlavägen 100, lokal Observatorielunden.

Presslegitimation krävs.

Information och anmälan: Boverkets Presservice, presservice@boverket.se, tel.: 0455-35 31 70

Välkomna!

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera