• news.cision.com/
  • Boverket/
  • Inbjudan till pressträff: Enkla och tydliga regler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

Inbjudan till pressträff: Enkla och tydliga regler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

Report this content

Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Boverket gör nu på regeringens uppdrag en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler.

- Nu är det dags att förenkla Boverkets byggregler. Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år i tio år. Det är en mycket stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn och våra regler ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och betydligt fler innovativa lösningar. Det kräver en tydligare rollfördelning mellan staten, samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen. Det här är starten på en resa där vi samverkar för att testa hur byggreglerna ska se ut, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.

Vid pressträffen kommer Boverket och flera aktörer i samhällsbyggnadssektorn att berätta om hur en tydligare rollfördelning mellan staten, byggsektorn och standardiseringen kommer att se ut, vad det innebär och hur det kan bidra till nya innovationer, ökad effektivitet och fler bostäder. 

Välkommen!

Datum och tid: 27 november, kl.13.15                           

Plats: Boverket, i Statskontorets lokaler, Torsgatan 11, Stockholm, lokal: Överläggningen

Medverkar vid pressträffen gör: Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna, Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder, SIS och Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen.

Presslegitimation krävs.

Information och anmälan: Boverkets Presservice, presservice@boverket.se, tel: 0455-35 31 70

Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera