Krav på CE-märkning av byggprodukter i Sverige från 1 juli

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Detta gäller även i Norge, Schweiz, Island, Turkiet och Lichtenstein. De regleras i EU:s byggproduktförordning.

Det är många i Sverige som berörs av de nya reglerna. I bygg- och fastighetssektorn är det bland annat byggprodukttillverkare, importörer, byggentreprenörer, distributörer, byggherrar och projektörer samt anställda i byggvaruhandeln liksom alla konsumenter av byggprodukter. Boverket har regeringens uppdrag att genomföra och sprida kunskap om EU:s byggproduktförordning i Sverige.

Inbjudan till pressträff
Boverket bjuder in media för att berätta om de nya bestämmelserna som gäller från 1 juli 2013 och vilken betydelse som CE-märkningen får för olika aktörer i Sverige. Medverkar gör Boverkets experter.

Tid och plats: 27 juni kl. 10.00 i konferensrum Vågen, Hotel Nordic Sea, Vasaplan 4, Stockholm.

Mer information
Sara Elfving, Boverket, tfn 0455-353292
Presskontakt, Boverket, tfn 0455-353170

Välkomna!

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar