Starkt bostadsbyggande i storstäderna

Report this content

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt det senaste året. I de tre storstäderna påbörjades fler bostäder än på 30 år, med undantag för de så kallade Odellplattorna år 2006. Men de närmaste åren blir ökningen betydligt svagare. Boverket bedömer att i främst Storstockholm är byggandet otillräckligt i förhållande till befolkningsökningen.

Läs pressmeddelandet och Boverkets indikatorer med byggprognosen på Boverkets webbplats www.boverket.se.

Jenny Hellgren, presskontakt, Boverket, tel. 0455-35 31 70.

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar