Störst behov av bostäder i storstadsregionerna

Boverket beräknar att det kommer att behövas totalt 640 000 nya bostäder i Sverige fram till år 2027. Störst är behovet i storstadsregionerna. Det visar Boverkets nya beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell och regional nivå, som publiceras i juni.

Gå direkt till beräkningen på Boverkets webbplats

Hur stort behovet av nya bostäder är beror bland annat på hur antalet hushåll förändras framöver, men också på hur det befintliga bostadsbeståndet ser ut. Boverket beräknar att det behövs 64 000 nya bostäder varje år under tioårsperioden 2018–2027 för att svara mot den framtida befolkningsutvecklingen och kompensera för det underskott av bostäder som finns sedan tidigare.

Stora regionala skillnader

Boverkets regionala beräkningar utgår från 60 arbetsmarknadsregioner (FA-regioner). Beräkningarna visar att 38 regioner i landet har behov av fler bostäder, men också att det i 22 regioner saknas behov av fler bostäder av demografiska skäl. De tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö står för 76 procent av det totala byggbehovet i landet.

I de regioner som saknar ett beräknat byggbehov kan det finnas ett behov av bostadsbyggande som hänger samman med en åldrande befolkning.

-    Antalet personer som är 80 år och äldre ökar i alla regioner och bostadsbeståndet kan behöva anpassas utifrån de äldres behov. Det är också troligt att ett visst bostadsbyggande i dessa regioner kommer att ske för att svara mot efterfrågan, säger Mikael Nordström, enhetschef på Boverket.

Arbetsmarknadsregioner med störst byggbehov 2018–2027

  Totalt behov Per 1 000 invånare och år
1. Stockholm-Uppsala 287 700 10,5
2. Malmö-Lund 100 600 8,6
3. Göteborg 99 900 8,3
4. Jönköping 16 500 5,8
5. Linköping-Norrköping 15 800 3,5
6. Västerås 13 000 4,8
7. Kristianstad-Hässleholm 10 500 5,8
8. Trollhättan/Vänersborg 10 400 5,0
9. Borås 8 700 5,5
10. Skövde-Skara 7 300 4,0

Arbetsmarknadsregioner som saknar ett beräknat byggbehov 2018–2027 utifrån den demografiska utvecklingen

Gotland, Vimmerby, Karlskoga, Torsby, Malung-Sälen, Vansbro, Bollnäs-Ovanåker, Ljusdal, Härjedalen, Kramfors, Sollefteå, Strömsund, Åsele, Lycksele, Vilhelmina, Storuman, Arvidsjaur, Arjeplog, Haparanda, Överkalix, Jokkmokk, Gällivare*

* Gällivare är ett specialfall, se Boverkets öppna data för mer information.

Mer information

Boverkets webbplats finns beräkningar för alla 60 arbetsmarknadsregioner och mer information om metoden för att beräkna byggbehovet.

Kontaktuppgifter

Media är välkomna att kontakta presservice, telefon 0455-35 31 70 eller presservice@boverket.se.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera