Villa ägare! Mät radonhalten och sök radonbidrag om det behövs

Report this content

Nu är det dags för landets villaägare att beställa mätdosor för att kolla radonhalten i sina hus. Och de villaägare som har över 200 Bq/m3  i inomhusluften kan söka radon-bidrag för att sanera. Boverket drar nu igång en informationskampanj för att fler ska få bättre koll.   

 
Om du vill mäta radonhalten under vintern 2019/2020 är det dags att börja nu. Ju fortare du får besked, desto tidigare kan du söka radonbidrag och påbörja saneringen. För att kunna ansöka om bidrag ska radonhalten undersökas under eldningssäsongen som är från oktober till april. Om du har för höga halter av radon i ditt hus kan du få saneringsbidrag för 50 procent av kostnaden upp till max 25 000 kronor.
Radon kan vara skadligt för hälsan
Det är omkring 250 000 småhus och villor i landet som har för höga halter av radon, det vill säga värden som överstiger 200 Bq/m3. Radon är en färg- och luktfri gas som kan leda till lungcancer. Radon kan vara skadligt för hälsan. Med sanering får du bort de skadliga halterna och slipper leva i ovisshet och få ett hälsosammare hem. Många passar också på att kolla sina brandvarnare när de ska sätta upp mätdosor.

Tips om mätlaboratorier och radonkonsulter

På swedac.se kan du få tips om olika mätlaboratorier du kan kontakta för att beställa mätdosor. Två dosor kostar omkring 500 kronor och kan enkelt köpas på nätet. Innan du börjar sanera måste du veta var radonet kommer ifrån. På till exempel Svensk Radonförenings webbplats finns en lista över radonkonsulter som kan hjälpa till att ta reda på hur radonet kommer in i din bostad och föreslå lämpliga saneringsåtgärder.
Och här kan du söka bidrag
Så fort du vet hur du ska sanera och hur mycket det kommer att kosta, kan du söka bidrag genom en e-tjänst på boverket.se eller hos länsstyrelsen i det län där du bor. Boverkets informationskampanj kommer att pågå under hela eldningssäsongen.
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag/

Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera