Information från styrelsen för Boxman.com plc

Information från styrelsen för Boxman.com plc Styrelsen för Boxman.com plc meddelar härmed att företaget tyvärr inte lyckats med sin nyemission. Styrelsen kommer därför att tillkalla företagets aktieägare och fordringsägare till ett möte under vecka 43 år 2000, där tillstånd kommer att sökas för att försätta företaget i konkurs. Styrelsemedlemmarna i företagets största dotterbolag, Boxman UK Limited och Boxman AB, kommer även de att ansöka om att försätta bolagen i konkurs under vecka 43. Diskussioner kommer att påbörjas för en potentiell försäljning av företagen med anledning av att bevara ett större värde å företagets fordringsägares vägnar. Under den tid som diskussioner fortgår stoppas handeln med bolagens aktier. Den nuvarande situationen har uppkommit trots att Boxman har attraherat runt 750 000 kunder och uppnått intäkter av 12,7 miljoner engelska pund under 1999. För ytterligare information kontakta: Bobby Leach Shandwick Tel: +44 (0)207 329 00 96 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar