Årets största fusion klar

Årets största fusion klar Idag har svenska BPA och norska Bravida bildat en ny nordisk koncern med mer än 13 000 anställda i Norge, Sverige och Danmark och en omsättning på 13 miljarder kronor. Räknat i antal anställda är detta den största svensk- norska fusionen i år. BPA ändrar nu namn till Bravida. Det nya företaget heter Bravida och blir Nordens största företag inom installation och service. Verksamheten omfattar allt, från tekniska installationer och drift av ventilation och värme för bostäder och kontor, till byggande av rikstäckande mobil- och bredbandsnät. Fusionsavtalet skrevs den 7 juni i år och blev godkänt av EU den 25 september. Nu har avtalet godkänts av styrelsen och därmed är företaget Bravida ASA etablerat. - I och med fusionen har vi skapat Nordens första totalleverantör av tekniska installationer. Nu inleder vi utvecklingen av nästa generations installations- och servicetjänster, vilket bland annat innebär utveckling av lösningar för intelligenta hus. Samtidigt förbereder vi oss inför den kommande utbyggnaden av UMTS och bredband i Norden, säger koncernchef Jan Kåre Pedersen. - Genom fusionen bildas ett av världens största installations- och serviceföretag. Det nya företaget kommer att kombinera stordriftsfördelar med närhet till kunderna via mer än 400 kontor i hela Norden. Vårt mål är att växa med ca 10 procent per år under de närmaste åren, med lönsamhet. Därmed skapar vi förutsättningar för att ta tillvara på både våra ägares och anställdas intressen, säger Mikael Ahlström, styrelseordförande. Bravida ASA är ett norskregistrerat företag som får sitt huvudkontor i Stockholm. Telenor äger 48 procent av företaget och de svenska ägarna - varav Procuritas Capital Partners är störst - äger 48 procent. Ledningen i nya Bravida äger resterande 4 procent. Bravidas verksamhet kommer att omfatta följande huvudområden: IKT (informations- och kommunikationsteknologi), tele- och datanät, el, ventilation och rör. Inom vart och ett av dessa områden kommer företaget att leverera samtliga förekommande tjänster, allt ifrån konstruktion, projektering, installation och implementering till drift och service. Bland kunderna finns nätoperatörer, byggherrar, offentliga och privata företag samt privatkunder. För ytterligare information, kontakta: Informationsdirektör Anne Karin Augland, tel: +47 901 30 100 / +47 22 77 32 84 Informationschef Agneta Ahlbom, tel: 08-799 85 17 / 0703-11 85 65 Se även www.bravida.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01090/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01090/bit0002.doc

Dokument & länkar