Stark tillväxt i omstrukturerat Ecuro

Stark tillväxt i omstrukturerat Ecuro Ecuro Sverige AB har ytterligare befäst sin ställning som ett av landets största och ledande fastighetsförvaltningsbolag. Ett stort antal nya avtal har tecknats och startats upp under de senaste 8 månaderna. Samtidigt har en omstrukturering genomförts för att öka lönsamheten i bolaget. BPA har förvärvat Peabs 50 procentiga ägarandel och är därmed 100 procentiga ägare till Ecuro Sverige AB. Nya uppdrag - avtalsvärde över 300 Mkr Tio större uppdrag med en sammantagen årsvolym om 100 Mkr har tecknats. Avtalen är treåriga och innebär en volymökning med 30% för Ecuro. Flera av avtalen är med kommunägda bostadsbolag. Flertalet av dessa är outsourcingavtal, vilka bygger på ett intimt samarbete med kunden inför den nya samarbetsformen. Avtalen medför i de flesta fall ett personalövertagande och ett betydande förändringsarbete för att effektivisera och etablera verksamheten på den öppna marknaden. - Vi är mycket glada över det starka gensvaret på marknaden, säger Sture Nilsson, VD i Ecuro. Det är en klar styrka att vara representerade över hela landet och kunna erbjuda våra kunder ett komplett utbud av förvaltningstjänster. Det är ett stort förtroende vi får i varje enskilt uppdrag, och vi lägger stor vikt vid etableringen av varje nytt kontraktsteam. Omstrukturering för ökad lönsamhet Under det senaste halvåret har Ecuro även gått igenom en kraftig omstrukturering för att förbättra bolagets resultatutveckling, efter en etableringsperiod av bolaget med negativt resultat. - Åtgärdsprogrammet är nu genomfört och med en ny, effektivare organisation kommer Ecuro nu att börja generera vinst, vilket förstärker våra möjligheter att ytterligare förbättra vårt servicekoncept, säger Sture Nilsson. Ägarförändring BPA förvärvar Peabs 50 procentiga ägarandel i Ecuro Sverige AB efter att de båda tidigare ägarna kommit överens om att fördela gemensamt ägda tillgångar. Ecuro blir därmed ett helägt dotterbolag till BPA. - Vi ser positivt på utvecklingen inom Ecuros marknadsområde, och kommer aktivt att bidra till en stark utveckling för Ecuro, säger BPAs VD Johan Karlström. För ytterligare information, kontakta Sture Nilsson, VD Ecuro Sverige AB, 08-404 03 00. Ecuro är ett rikstäckande fastighetsförvaltningsföretag med en stark lokal förankring på ett 25-tal orter i Sverige och med ett förvaltningsbestånd på drygt sju miljoner kvadratmeter. Ecuros styrka är förmågan att komplettera fastighetsägare på samtliga nivåer. Från rådgivning, marknadsföring, uthyrning, ekonomi och administration till facilities management,projektledning, underhållsplanering, drift- och fastighetsskötsel. ECURO förvaltar och utvecklar fastigheter åt institutionella placerare, privata, kommunala, statliga och allmännyttiga fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och industrikoncerner. Ecuro har en rullande omsättning på drygt 450 MSEK och har drygt 600 medarbetare. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.ecuro.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar