BPC Instruments lanserar AMPTS[®] III - nästa generationens instrument för biogasproduktion

Report this content

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") presenterar idag den globala lanseringen av BPC:s senaste innovation, AMPTS® III och AMPTS® III Light – nästa generationens analysverktyg för anaeroba fermenteringsanalyser. Instrumenten är utformade för att tillhandahålla val av råmaterial, kvalitetskontroll och optimering för biogasanläggningar och är idealiskt lämpade för att säkerställa en stabil och effektiv biogasproduktion. De nya instrumenten har helt ny hårdvara och mjukvaruplattform som kommer att ersätta den befintliga produkten AMPTS®, som har haft ett stort bidrag till försäljningsomsättningen på ca 10 MSEK årligen under de senaste tre åren. BPC förväntar sig ökade vinster med denna nya generation tack vare en kraftigt ökad vinstmarginal jämfört med de befintliga produkterna.

VD Dr. Jing Liu kommenterar:

"Marknadens efterfrågan på utveckling av förnybara bränslen och nya material för att ersätta plast ökar snabbt på global nivå. AMPTS® har varit det främsta valet för industriella biogasanläggningar, tjänsteleverantörer, forskningsinstitut och universitet över hela världen för att optimera biogasproduktionsprocesser och säkerställa stabil drift av anläggningen genom att välja och kontrollera kvaliteten på den mottagande biomassråvaran. Lanseringen av en ny generation av AMPTS® och dess Light-version markerar en viktig milstolpe för BPC för att bibehålla vår ledande marknadsposition inom denna nischade verksamhetsgren och ligger väl i linje med våra mål för 2023, som kommunicerades i samband med vår notering i december 2021."

Med sin precision och noggrannhet, hållbarhet, användarvänlighet och låga underhållsprofil förväntas AMPTS® III och dess Light-version bli praktiska och pålitliga verktyg för att arbeta med råvaruutmaningar och processoptimering vid produktion av biogas och biometan. Lanseringen av den nya generationen AMPTS® kommer väl till pass med den brådskande globala efterfrågan på ökad produktion av biogas och biometan. BPC förväntar sig därför en hög global marknadspotential med denna nya utrustning under de kommande åren.

Om AMPTS® III och AMPTS® III Light

AMPTS® III och AMPTS® III Light är välutvecklade analysverktyg för att utföra olika tester av anaerob fermentering. De gör det möjligt för användarna att fastställa den verkliga biogas- och biometanpotentialen samt den dynamiska nedbrytningsprofilen för alla biomassasubstrat. Detta hjälper användarna att bestämma den optimala retentionstiden och blandningen av substrat för samrötning, att undersöka lämpliga förbehandlingsmetoder och att utvärdera behovet av tillsatser, samtidigt som man utvärderar den biologiska prestandan hos enskilda biogasrötkammare eller processkonfigurationer. De kan med upp till 18 eller 9 testflaskor utföra biokemiska metanpotential (BMP) tester, biogaspotentialanalyser, studier av biologisk nedbrytbarhet, specifika metanogena aktivitetsanalyser (SMA) samt utföra restgaspotentialanalyser (RGP) på rötat slam. Dessa tester är lätta att genomföra med tillgång till provtagning, analys, registrering och rapportgenerering som är helt integrerade och automatiserade.

För mer teknisk information om AMPTS® III och AMPTS® III Light, besök den relaterade produktsidan eller kontakta vårt säljteam på sales@bpcinstruments.com.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om BPC, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till över 60 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com

Prenumerera