Nya miljökrav på abonnemang minskar mobiltelefonins miljöpåverkan

Både tillverkningen och användandet av mobiltelefoner har stor miljöpåverkan. Att använda mobiltelefoner är mycket energikrävande, andelen nyköp av mobiler överskrider vida reparationsgraden vilket leder till massbrytning av metaller som ger stora miljöskador. Nu ställer Bra Miljöval miljökrav på mobilabonnemang i ny märkning för att minska mobiltelefonins miljöpåverkan.

Mobiltelefoner kräver oerhörd mängd energi i fler led än laddningen. Största elförbrukningen sker i mobilnätet när man ringer eller surfar. Mängden energi som krävs för att använda en mobil kan vara lika stor som för att driva ett kylskåp visar forskningsrapporten Energieffektiv optisk fiberkommunikation gjord på Chalmers Tekniska Universitet. I ett miljömärkt mobilabonnemang ställs därför krav på hur energin produceras.

— Utrustningen i telenäten är energikrävande och förbrukar mer när vi använder mobiltelefoner. Samtidigt vet vi användare inget om vilken energikälla som används. I vår nya märkning av mobilabonnemang ställer vi krav på att elen som mobiloperatören använder är miljömärkt vilket minskar belastningen på miljön, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

ETC Mobil är den första operatören som valt att miljömärka mobilabonnemang. Operatören ser det som ett sätt att hjälpa konsumenterna både vid köp och användande av mobiltelefoner.

— Bra Miljöval ger oss möjlighet att visa detta enkelt och tydligt för våra abonnenter. Vi är stolta över att kunna märka våra abonnemanget på det här sättet, säger Johan Ehrenberg, VD ETC Mobil.

Inköp av nya mobiler skapar också problem. Det leder både till utvinning av metaller för tillverkningen vilket orsakar stor miljöskada samt mängder elektronikskrot som drabbar miljön. Samtidigt kan det upplevas som krångligt att laga mobilen eller köpa begagnad mobil till nytt abonnemang.

— Vi ställer krav på ett miljömärkt mobilabonnemang som gör det enkelt och prisvärt att reparera sin mobil. Operatören ska även ge möjlighet för användaren att leasa eller köpa begagnade mobiler samt tillhandahålla en smidig lösning för återvinning av uttjänta mobiler. Med miljömärkt abonnemang ska det både vara lättare att underhålla och operatören ge användaren incitament att behålla telefonen längre, säger Eva.

Ett miljömärkt mobilabonnemang ska innehålla vägledning till hur användaren kan minska belastningen på miljön när de använder sin mobiltelefon.

— Abonnemangsinnehavaren ska årligen få konkreta miljösmarta tips, information om varför deras val av abonnemang påverkar miljön mindre samt få guidning till hur de kan hantera mobilen för att minska miljöpåverkan, avslutar Eva Eiderström.

Mer information:
Miljökrav Bra Miljöval Mobilabonnemang

Källor:
Swedwatch Mobiloperatörernas ansvar kring återtag av uttjänta mobiler
Chalmers Tekniska Universitet Energieffektiv optisk fiberkommunikation

Frågor, kontakta:
Johan Ehrenberg, VD ETC Mobil          
johan@etc.se, 0708485708

Johanna Skagerberg, ETC Mobil
johanna.skagerberg@etc.se, 0760394908

FAKTARUTA Bra Miljöval Mobiltelefonabonnemang miljökrav
Miljömärkningen av mobiltelefonabonnemang som är den första av sitt slag i världen ställer följande miljökrav:

  • Elanvändningen i nätet ska vara miljömärkt.
  • Abonnenten skall kunna reparera telefonen till ett fördelaktigt pris.
  • Användaren ska ges incitament för att lämna en uttjänt mobiltelefon till återvinning.
  • Operatören skall ska tillhandahålla tips hur användaren brukar mobilen på ett miljöriktigt sätt.

Sara Widman
Kommunikatör Bra Miljöval
sara.widman@naturskyddsforeningen.se
070-729 18 52

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 237 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Våra kriterier för licenstagarna är strikta och under ständig utveckling. Produkter och tjänster som bär märkningen Bra Miljöval måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för hälsan och miljön.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Med miljömärkt mobilabonnemang ska det både vara lättare att underhålla och operatören ge användaren incitament att behålla telefonen längre.
Eva Eiderström