Abstract presenterat vid MASCC och uppdatering klinisk utveckling

Vid det årliga MASCC/ISOO (Annual Meeting on SupportiveCare in Cancer) som hölls den 25-27 juni, 2015 i Köpenhamn, Danmark presenterades ett ”abstract” med resultat på friska frivilliga med bolagets produkt COORAL® System av forskare vid Sahlgrenska Akademin och Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Resultaten presenterades i form av en poster (http://mascc2015.kenes.com/Documents/10.1007_s00520-015-2712-y.pdf) ) vilket oftast ger en större exposition än en muntlig framställning.

Presentationen erhöll ett mycket stort intresse från ledande internationella opinionsbildare för produktens resultat när det gäller tolerabilitet och förmåga att förebygga Oral Mukosit(OM).

VD Martin Waleij kommenterar

Efter MASCC-konferenser har både företaget och våra vetenskapliga partners fått konfirmerat att vi är på rätt väg.

I nära samverkan med våra kliniska partners har vi etablerat en bra dialog med ett stort antal internationella opinionsledare. Jag vill gärna med eftertryck framhålla att feedbacken var entydigt positiv och att vår produkt är framtagen för att förhindra uppkomsten av OM och inte för att lindra dessa sårbildningar när de väl uppkommit. Under konferensen var en genomgående kommentar från den internationella medicinska expertisen att en av flera fördelar är att vår produkt inte har några farmakologiska biverkningar.

Vi fortsätter att bygga en mycket stark vetenskap kring vår produkt och planerar flera tillfällen till vetenskapliga presentationer inom både hematologi och allmän onkologi. 

Vi räknar med att påbörja kliniska studier på hematologi-patienter efter sommaren när den etiska ansökan är godkänd. När det gäller vår in vitro-forskningsstudie på artificiella slemhinnor för att undersöka optimala måltemperaturer för att motverka OM, så är den oberoende av starten av de kliniska studierna. Dessa studier bedrivs med en mer långsiktig målsättning för att i framtiden bedriva kliniska studier med högre måltemperaturer.

För ytterligare information:

Martin Waleij - VD
Telefon: 0733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar