Avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i PolarCool AB

I samband med publicering av stämmokommuniké 25 juli 2018 meddelade BrainCool att preliminär avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i PolarCool AB är 5 september 2018. Det datumet är uppdaterat enligt den preliminära tidsplanen, som medger att avstämningsdag är justerat till 27 september 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till utdelning enligt preliminär tidsplan är 25 september 2018, och första dag för handel exklusive rätt till utdelning är 26 september 2018. Utdelning beräknas alltjämt ske 1 oktober.  

r mer information

Iman Ziai - CFO & Produktchef PolarCap System                                  
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar