BioStock: Övertecknad emission och studiedata stärker BrainCool

BrainCools nyss genomförda företrädesemission övertecknades till 105 procent och inbringar därmed knappt 40 Mkr till kassan efter emissionskostnader. Samtidigt visar flera vetenskapliga studier på statistiskt signifikanta fördelar med hjärnkylning som en del av akutbehandlingen vid exempelvis hjärtstopp, något som väntas kunna ge BrainCools pågående marknadslansering av produkterna RhinoChill och BrainCool System på flera marknader ytterligare bränsle.

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2019/11/overtecknad-emission-och-studiedata-starker-braincool/ 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Snabbfakta

BioStock: Övertecknad emission och studiedata stärker BrainCool
Twittra det här