• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB: BrainCool (publ) Patentgodkännande för Cooral® System av det Europeiska patentverket (EPO)

BrainCool AB: BrainCool (publ) Patentgodkännande för Cooral® System av det Europeiska patentverket (EPO)

Report this content

BrainCool AB (publ) har idag erhållit besked (”notice of allowance”, ”communication under Rule 71(3) EPC”) från Europeiska patentverket om att de avser godkänna patentansökan för Cooral®.

Patentet kan valideras i EU/EES länderna, Storbritannien och Turkiet.

VD Martin Waleij kommenterar

"Cooral System närmar sig nu lansering med ett globalt patentskydd i ryggen vilket naturligtvis är tillfredställande. Marknadsförberedelser pågår för utvalda marknader i Europa och beskedet, om än förväntat, är en stor framgång för bolaget”

Produkten erhöll 2015 ett rekordsnabbt svenskt patentgodkännande. Bolaget gick därefter vidare med en internationell PCT-ansökan inom det s.k. prioritetsåret och har sedan tidigare erhållit patentgodkännande för produkten i  USA, Japan och Kina.

Cooral® System, erhöll marknadsgodkännande inom EU i juni 2020 för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkan vid cancerbehandling.

Bolaget erhöll enligt pressmeddelande den 11 februari 2021 av amerikanska FDA beteckningen ”Breakthrough Device” för Cooral® System som förebygger Oral Mukosit (OM). Genombrottet innebär att FDA ger Cooral® System en prioriterad granskning och återkoppling under de sista faserna av godkännandeprocessen vilket medför ett smidigare och snabbare registreringsförlopp.

FDAs klassificering innebär också att Cooral® System automatiskt kommer att erhålla försäkringsersättning under de fyra första åren efter det att FDA givit sitt marknadsgodkännande. 

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-02 19:16 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar