• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ) – BrainCool får viktiga order på sex IQool™ System från tre nya sjukhus, inom USA:s största sjukvårdsgrupp

BrainCool AB (publ) – BrainCool får viktiga order på sex IQool™ System från tre nya sjukhus, inom USA:s största sjukvårdsgrupp

Report this content

BrainCool AB (publ) har erhållit flera viktiga beställningar från nya kunder i USA. Det är tre sjukhus inom HCA Healthcare-gruppen (”HCA”) som valt bolagets IQool™ System. De tre sjukhusen har lagt order på vardera två IQool™ System, totalt sex system.

HCA är en av USA:s största hälso- och sjukvårdsorganisationer med 186 sjukhus i 21 amerikanska delstater. HCA sysselsätter 46 000 läkare och över 100 000 sjuksköterskor och är en de största sjukvårdssystemen i USA inom både intensivvård och onkologi.

BrainCool har i nära samarbete med Healthtrust, som är en inköpsorganisation där HCA är medlem, genomfört ett antal presentationer på utvalda sjukhus inom HCA-gruppen. Underlaget som presenterats är tydliga resultat från genomförda utvärderingar och tre kommande publikationer som utvärderat IQool™ System.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar:

- Vi är väldigt nöjda med ännu en inbrytning på den amerikanska marknaden och vi bedömer att det finns en stor potential att fortsätta utveckla samarbetet med HCA-gruppen och Healthtrust med ytterligare beställningar på IQool. Vi siktar även på att implementera likartade försäljningsprocesser, utan behov av test och utvärderingar av produkten, inom en rad andra sjukhusgrupper som BrainCool samarbetar med.

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-11 20:15 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar