• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ) – erhåller uppföljningsorder av BrainCool ™ System från ett sjukhus i Essen, Tyskland

BrainCool AB (publ) – erhåller uppföljningsorder av BrainCool ™ System från ett sjukhus i Essen, Tyskland

Report this content

Ytterligare ett sjukhus, Universitetssjukhuset i Essen, Tyskland, har lagt en uppföljningsorder om ett BrainCool™ System, efter att i juni månad lagt en beställning på sina första fyra system.

VD Martin Waleij kommenterar:

Användningen och potentialen för vår intensivvårdsprodukt BrainCool™ System ökar, vilket visas genom att vi redan efter några månader efter installation av fyra system samt utbildning av detta tyska sjukhus under juli, nu tar ytterligare en order om ett system i Essen.

Bolaget långsiktiga strategi är att implementera produkten i vårdkedjan, som en del av BrainCell konceptet, där patienter inledningsvis redan behandlats med RhinoChill™, för att slutligen föras över till BrainCool™ System för behandling på IVA.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.