• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ) - har erhållit besked (”notice of allowance”) om att det kanadensiska patentverket avser godkänna patentansökan för Cooral® System

BrainCool AB (publ) - har erhållit besked (”notice of allowance”) om att det kanadensiska patentverket avser godkänna patentansökan för Cooral® System

Report this content

Det kanadensiska patentverket har meddelat att vår patentansökan fullgör kraven på teknikhöjd och nyhetsvärde och att patentansökan kommer att godkännas.  Nu återstår endast formella punkter innan produkten erhåller patentskydd i Kanada, och patentbrev beräknas utfärdas i början av 2021.

Cooral® System erhöll i juni, marknadsgodkännande inom EU för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkan vid cancerbehandling.

Vidare presenterades en stor nordisk studie vid en ”late-breaking" session på det största kliniska cancermötet i Europa, ESMO, med starka signifikanta resultat.

Cooral® System som redan 2015 erhöll ett rekordsnabbt svenskt godkännande, har även beviljats patentgodkännande för den japanska och kinesiska marknaden, där den dessutom innehar en form av fast-track.

Ansökningsförfarandet är inne i internationell fas och har erhållit positiva resultat efter nyhetsgranskning i EU, och avvaktar nu feedback på ansökningar i USA och Sydkorea.

VD Martin Waleij kommenterar;

Vi bygger en bra grund för produkten Cooral® System med patentskydd och en stark studie i ryggen. Bolaget förbereder en kapitalmarknadsdag under november för att presentera marknadsstrategin för produkten.

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-15 11:50 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar