• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ) – information om studie med egenbehandling av migrän i hemmet (inom EU-programmet ”CoolHead”)

BrainCool AB (publ) – information om studie med egenbehandling av migrän i hemmet (inom EU-programmet ”CoolHead”)

Report this content

BrainCool AB (publ) driver ett EU program (”CoolHead” se PM 2019-01-31) för att etablera en produkt för egenvårdsbehandling i samarbete med Lunds universitet och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (”NTNU”).

Projektet hade för avsikt att löpa under 3 år sedan 1 april 2019 men har förlängts ett år då egenvårdsprojekt har varit svåra att bedriva under covid-19 krisen.

Nu utförs en egenvårdsstudie i Lunda-området i samarbete med Lunds universitet om 10–20 patienter och mer information om studien finns här:

https://www.medicin.lu.se/forskning/patientstudier-och-forsokspersoner/aktuella-studier/studie-om-migran-och-egenbehandling-hemma

Studien i Lund ska undersöka om kylningsmetoden med RhinoChill®, en kylanordning som i dag används för att kyla ned vid stroke och hjärtstopp, också kan användas i hemmiljö för att lindra smärta och andra migränsymtom.

Tidigare genomförda studier i sjukhusmiljö har visat att nedkylning via näsans slemhinnor kan fungera som behandling mot migränbesvär, men har varit svåra att reproducera i hemmiljö under pågående migränattack.

Hakan Hümmet, project manager CoolHead;

Befintliga läkemedelsbehandlingar lindrar enbart migränangreppet och resulterar ofta i olika typer av biverkningar. Projektets målsättning är, att med patientupplevelsen i centrum, vidareutveckla kylningsmetoden med RhinoChill® till en avsevärt mindre användarvänlig och tyst slutprodukt.

Vi ser fram emot att påbörja feasability-studien i Lund och samla ytterligare kunskap för komma ett steg närmare ett effektivt icke farmakologiskt ingrepp för migränpatienter

VD Martin Waleij kommenterar

Bolagets projekt inom migrän bedrivs fortsatt enbart med mjuk finansiering från EU och samarbete med två nordiska universitetssjukhus. BrainCools målsättning med projektet är att finna samarbetspartners för att ta produkten till marknaden om studieprogrammet är framgångsrikt.

CoolHead-programmet har kvarstående finansiering om 2 Mkr (budget Sverige) för vidareutveckling av teknik och CE-märkning av produkten och 3 Mkr (budget Norge) för en randomiserad klinisk studie.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.