BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 2 tillför bolaget ca 0,45 msek

Report this content

164 110 aktier tecknades under inlösenperioden 18 september – 2 oktober 2020, vilket innebär en teckningsgrad om 27,12 %. Det finns nu 441 010 utestående optioner i serie TO 2.

De nytecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket inom kort. Antalet aktier efter ökningen uppgår till 60 113 902. Bolagets aktiekapital ökar till 2 705 125 sek.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.