BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 2 tillför bolaget ca 0,8 msek

Report this content

306 100 aktier tecknades under inlösenperioden 17 september – 1 oktober 2021, vilket innebär en teckningsgrad om 80,15 %.

De nytecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket inom kort. Antalet aktier efter ökningen uppgår till 65 024 617. Bolagets aktiekapital ökar till 2 926 108 sek.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.