BrainCool AB (publ) – inlösen av TO 3 tillför bolaget ca 0,75 msek

Report this content

271 015 aktier tecknades under inlösenperioden av BRAIN TO 3, 22 februari – 8 mars 2021, vilket innebär en teckningsgrad om 29,04 %.

De nytecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket inom kort. Antalet aktier kommer efter ökning att uppgå till 61 507 356 st. Bolagets aktiekapital ökar med 12 195,68 sek till 2 767 831,09 sek.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.