• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ) – klinisk studie för strålningsinducerad oral mukosit accepterad för presentation

BrainCool AB (publ) – klinisk studie för strålningsinducerad oral mukosit accepterad för presentation

Report this content

Universitetssjukhuset i Basel (”Basel”) har utfört en safety och feasibility studie avseende oral mukosit (OM) orsakad av strålning vid behandling av patienter med huvud- och halscancer. (se PM TIS, JUN 01, 2021 09:57 CET)

Den kliniska studien kommer att presenteras på på 8th International Hypothermia Temperature Management Symposium (Homepage | 8th IHTMS) i Eindhoven, Nederländerna den 16 - 17 juni, genom en poster presentation av prövningsledaren Andrei Bunea.

Universitetet i Basel har varit sponsor av studien och finansierar även försäkring för studien, vilken därmed inte medfört några kostnader för BrainCool.

Produkten Cooral® System är kliniskt utvärderad att förebygga kemoinducerad oral mukosit, vilket är en annan verkningsmekanism än strålningsinducerad oral mukosit.

Att behandla med Cooral® System innebär att blodflödet till munhålan minskar beroende på att blodkärlen drar ihop sig och ämnesomsättningen minskar i slemhinnorna vid nedkylning. Dessa två effekter tillsammans bidrar till att slemhinnorna i munhålan skyddas mot kemoterapi och därmed förebygger risken för OM. BrainCool har visat den positiva effekten vid kemoterapibehandling och har lämnat in ansökningar till amerikanska FDA och det nye regelverket i EU för marknadsgodkännande av Cooral® System för förebyggande av kemoterapiinducerad OM.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.