BrainCool AB (publ) – mottar utbetalning om drygt 17 mkr i EU-stöd

Report this content

BrainCool AB (publ) har nu slutför alla avtal med EU och mottar nu en utbetalning om drygt 17 mkr (1,7 miljoner euro) i EU-bidrag. Utbetalningen har skett inom ramen för det EU-stöd om totalt drygt 30 mkr (tre miljoner euro) som BrainCool erhöll i ett beslut i april förra året och som tidigare har kommunicerats. Bidraget är avsett att stötta BrainCools kommersialisering av kombinationen RhinoChill™ och BrainCool™ System som marknadsförs under konceptet BrainCell.

VD Martin Waleij kommenterar:

- Projektet BrainCell startade formellt den första december 2020 och vi är nöjda med att en första utbetalning nu har ägt rum. Utbetalningen och etableringen av projektet har försenats till följd av Covid-19.  Resterande bidrag upp till totalt 30 mkr kommer avropas i takt med projektets genomförande under 2021-2022.

BrainCell är utformad som en snabb, effektiv och kontinuerlig behandling för nedkylning av hjärnan på patienter som drabbats av hjärtstopp och stroke. Målet är att minska risken för hjärnskador. Nedkylning används även vid trombektomi som är en teknik att avlägsna proppar efter en stroke. BrainCool har redan genomfört en första studie av nedkylning vid trombektomi tillsammans med de två tyska klinikerna, Freiburg University och Darmstadt sjukhus.

-Vi är på rätt väg i den långsiktiga strategin med konceptet BrainCell som behandling av patienter som drabbats av hjärtstopp eller stroke för patienter som behandlas med trombektomi - en behandlingsmetod som är under stark tillväxt. Med finansieringen klar och utbetald kan vi nu forcera kommersialiseringen av BrainCell, säger Martin Waleij.

Projektet finansierar bland annat kostnadsreduktionsprojekt för bolagets produkter, godkännandeprocesser och tredjepartstester för produkten RhinoChill™ enligt MDR – det nya medicintekniska regelverket i EU – samt slutfasen av bolagets DE Novo 510 k-process för ett marknadsgodkännande av produkten i USA. Härutöver inleds en etablering av produkten inom trombektomi inom den tyska intensivvården.

BrainCool har tagit ett antal beslut avseende produktionen av RhinoChill™. Tillverkningen av kylsystemet håller på att etableras i Finland med Innokas Medical (www.innokasmedical.fi) och tillverkningen av kateter i Taiwan med SHL Group (https://www.shl-medical.com/)

Förutom EU-stödet till BrainCell har BrainCool ytterligare tre pågående EU bidragsprogram som kommer inbringa finansiering om 4-5 mkr under det kommande året, såsom BrainSave – nedkylning vid stroke – och CoolHead – hemvårdsbehandling av patienter med migrän samt det nyligen godkända EU programmet (CooLung and Brain) för vidareutveckling av bolagets projekt inom Covid-19 och pandemirelaterade produkter.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.