BrainCool AB (publ) – Nordisk studie med Cooral® System accepterad för publicering

Report this content

Den stora skandinaviska studien om 182 patienter i vilken Cooral® System studerats för att motverka oral mukosit har blivit accepterad för publikation i Bone Marrow Transplantation – Nature (”BMT” https://www.nature.com/bmt/).

Studien har titeln “Efficacy of a novel device for cryoprevention of oral mucositis: a randomized, blinded, multicenter, parallel group, phase 3 trial”. Datum för publicering av studien är dock ännu inte fastställt. BrainCool kommer att kommentera resultaten samma dag som studien publiceras.

Martin Waleij, VD, kommenterar:

– Ännu en viktig milstolpe är nu passerad för vår onkologiprodukt Cooral® System. Den vetenskapliga publikationen i BMT kommer att utgöra ett viktigt underlag dels för den kommersiella lanseringen av produkten, dels för reimbursement-processer samt sist men inte minst i regulatoriska processer för att erhålla marknadsgodkännanden i USA, Japan, Sydkorea och Kina.

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-20 20:54 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar