• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ) – Ny order på IQool™ System och miljonorder på engångsartiklar i USA bekräftar BrainCool´s affärsmodell

BrainCool AB (publ) – Ny order på IQool™ System och miljonorder på engångsartiklar i USA bekräftar BrainCool´s affärsmodell

Report this content

BrainCool har erhållit en ny order på ett IQool System från ett sjukhus i Utah inom sjukhusgruppen Intermountain Healthcare. Systemet kommer installeras redan under oktober månad för att sättas i drift så fort som möjligt. BrainCool har nu sålt totalt elva system av produkten till fyra sjukhus inom Intermountain Healthcare. 

BrainCool´s affärsmodell består dels av försäljning av kylsystem och dels av försäljning av engångsprodukter (pads) som förbrukas vid användningen av systemet vilket hänger samman med hur många patienter som behandlas. Under den senaste veckan har BrainCool även erhållit beställningar på engångspads för över en miljon kronor från de fyra sjukhusen. Det innebär en utökad utnyttjandegrad av systemen och fler behandlade patienter. 

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar:

- Vi har nu fått ett kvitto på att vår affärsmodell är bärkraftig – med fler sålda system följer ökad försäljning av engångspads. Vi är nöjda med att vårt hårda arbete att implementera produkten inom Intermountain Healthcare nu börjar bära frukt. Vi bedömer även att med de nyligen aviserade ordrarna från HCA Healthcare kunna gå snabbare fram med implementeringen av produkten som standard och öka andelen löpande rörliga intäkter med engångsprodukter.

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-14 20:43 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar