BrainCool AB (publ) – ny publikation Cooral® System

Report this content

En artikel, “Can cryoprevention of oral mucositis be obtained at a higher temperature?” av Dr Java Walladbegi har publicerats i Clinical Oral Investigations. https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-020-03765-9?fbclid=IwAR0OAmpsLyaRBQ3LpHanct5v-VJeNmwjGnJx41o6H3cA-vgGDCx0yq7C2aM

Resultaten visade som väntat att det blir en statistiskt signifikant skillnad i intraoral temperatur om man har ställt in Cooral® System på 8 °C jämfört med 15 °C, efter både 30 (1,87 °C, p < 0,001) och 60 min (2,48 °C, p < 0,001) kylning. Vidare tolererades 60 min kylning med 15 °C jämfört med 8 °C bättre och föredrogs av 15 av 20 deltagare (p < 0,001). Den lite högre interorala temperaturen bör inte påverka preventionen av oral mukosit.

VD Martin Waleij kommenterar:

Vi fortsätter vår kliniska utvecklingsplan med målsättning att implementera Cooral® System som standardbehandling för att förebygga oral mukosit inom cancervården. De nya resultaten stärker ytterligare användningen av Cooral® då vi kan erbjuda en mer tolererbar behandlingstemperatur än is.

Vi avvaktar publikationen av vår multicenterstudie som presenterades på ESMO den 18 september. Denna publikation kommer att vara viktig för Cooral® vid marknadslanseringen av produkten.

Resultaten från studien visade som vi har kommunicerat tidigare att kylning med Cooral® System på cancerpatienter med myelom eller lymfom var lika effektivt som is när det gäller att förebygga uppkomsten av svår oral mukosit (OM). Cooral® visade sig dock vara effektivare än iskylning mätt på OMAS (oral mucositis assessment) -skalan (0 – 4) - skalan graderar hur allvarlig biverkan är - (medelvärde 0,99 för Cooral® mot 1,24 för is). För de patienter som hade lymfom visade sig även att kylning med Cooral® System vara betydligt mer effektivt jämfört med is och en statistiskt signifikant skillnad kunde säkerställas (OMAS-total: 1,77 vs 3,08; p = 0,047). Resultaten visade inte bara en statistiskt signifikant skillnad utan också att resultaten är av stor klinisk betydelse.

BrainCool AB kommer den 27 januari (kl.16.00 – 16.30) att presentera lanseringsplanen för Cooral® System på Aktiedagen i Lund. För information om eventet kan ni se här https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-digitalt

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.