BrainCool AB (publ) – Ny viktig order i USA för IQool™ System

Report this content

BrainCool har erhållit en order i USA på ytterligare två IQool™ System med ett ordervärde om kUSD 60, av Thomas Jefferson University Hospital i Philadelphia.

Produkterna kommer användas inom behandling av neurologisk feber för stroke- och traumapatienter, men även för covid 19-patienter som får hög feber. Detta är ett nytt område under stark tillväxt.

Thomas Jefferson University Hospital är flaggskeppssjukhuset för Jefferson Health, ett icke-vinstdrivande hälsosystem i flera stater. Sjukhuset fungerar som ett undervisningssjukhus vid Thomas Jefferson University.

Thomas Jefferson Universitetssjukhus har närmare 1 000 licensierade akutvårdssängar, med stora program inom stroke- och traumavård, och anses vara en av de största TTM-användarna i landet.

Martin Waleij, VD, kommenterar:

- Vår produkt IQool™ System, har erhållit flera internationella patent och är anpassad att fungera för behandling enligt flera olika behandlingsstrategier, måltemperaturer och indikationer. Systemet har kapacitet att kyla ned kraftigt för snabb effekt och anpassar automatiskt kylningseffekten beroende på hur patienten motverkar nedkylningen, eller t.ex. vid förekomsten av kraftiga febertoppar vilket är vanligt för patienter med neurologisk refraktär feber.

Mathew Vibbert, Associate Professor and Division Chief, Neurocritical Care säger:

”Feber kan vara skadligt för hjärnan vid behandling på neurologiska intensivvårdsavdelningar, och IQool™ System ger precision i alla fyra faserna av TTM-terapin; induktion, underhållskylning, kontrollerad återuppvärmning och normoterapi.”

”Kliniska och allmänt kända problem som att kontrollera frossbrytningar och lämplig nivå för sedering för att minska metabolismens skadeverkningar utan att övermedicinera patienten, underlättas av att IQool™ System ger oss viktig information om patienten i realtid, vid sjuksängen – inte enbart aktuell kroppstemperatur.”

“The IQool™ System mitigates user error thereby allowing clinicians to manage their patient(s) rather than manually intervening with a device.”

IQool™ System minskar möjliga användarfel och gör det möjligt för läkaren på kliniken att hantera sina patienter i stället för att manuellt styra en produkt för behandlingen."

”Nu har vi en produkt som ger oss den information vi behöver för att finjustera processen och skräddarsy patientvården”, säger Vibbert.

BrainCools VD Martin Waleij avslutar:

Vi har vunnit denna order efter en utvärdering i direkt konkurrens med BrainCools två huvudkonkurrenter, där vår produkt har visat mätbara och tydliga effekter som möter kundernas behov. Utvärderingen avslutades redan i våras, men i samband med covid 19-krisen sattes inköpsprocesserna på paus. Nu ser vi tydliga signaler på att marknaden åter öppnas upp för nyinvesteringar. Vår målsättning är nu att fortsätta växa inom denna sjukhusgrupp och etablera produkten som standardprodukt inom TTM inom ett flertal behandlingsområden

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-19 22:09 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar