BrainCool AB (publ) - order BrainCool System i Tyskland

Report this content

BrainCool har erhållit en order från Universitetssjukhuset i Erlangen, för produkten BrainCool System. Ordern av ett system är från avdelningen inom neurologi för kylbehandling av stroke patienter. Leverans är beräknad till slutet av mars.

VD Martin Waleij kommenterar

Ordern är av vikt av två skäl, dels för att Erlangen är av de ledande klinkern i Tyskland och dels att produkten kommer användas för att behandla strokepatienter.

Vi ser det även som ett kvitto på att marknaden för medicinteknik inom intensvård är prioriterad även under turbulensen med Covid 19. Även om det är svårare att boka möten med klinker på våra direktförsäljningsmarknader USA och Tyskland, är våra utvärderingar och processer prioriterade av kliniker.

 

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar