BrainCool AB (publ) - uppdatering om riktad emission och COVID-19

Report this content

BrainCool har avslutat en riktad emission om 15 mSEK till kursen 5,50/aktie, och likvid har erhållits från partners i Sydkorea (KCPMED, 5 mSEK) och Japan (Cardio Inc, 5mSEK). Men då investering i Vietnam kräver godkännande av staten för valutautförsel, har bolaget i rådande marknadsläge valt att ersätta nämnda investeringen om 5 mSEK med en kvittningsemission om samma belopp och kurs till en av bolagets långivare (Generatorhallen), för att avsluta emissionen.

 

               VD Martin Waleij kommenterar 

 

Det talar för sig själv, att vi nu landar en emisison på 5,50 sek/aktie i nuvarande marknad. Att långsiktiga kapitalstarka partners stärker bolaget är även en tydlig indikation på långsiktigheten i våra relationer och vi kan genomföra en ytterligare förstärkning av kapitalisering och ägarstruktur i bolaget under året i samarbete med våra partners i Asien.

 

Uppdatering om COVID-19 

 

BrainCool har följt och följer/utvärderar löpande utvecklingen av COVID-19 och dess påverkan på bolaget. Våra partners i Sydkorea och Japan har stark tilltro att marknaden och deras projekt på respektive marknad inte kommer att påverkas under året, vilket även vidimeras av deras investering i företaget.

 

BrainCool har en leverantör i Kina (som levererar en del av förbrukningsartiklar till BrainCool System). De har efter det kinesiska nyåret under februari hållit stängt, och har nu öppnat samt redan genomfört sin första leverans.

 

Bolaget har även en leverantör i Taiwan (SHL Group) och en partner i Vietnam (Vinamed), vilka inte påverkats i någon högre grad, då respektive land tidigt verkar ha lyckats med att kontrollera virusspridningen.

 

På marknadssidan utanför Asien ligger vårt fokus på Tyskland och USA, där vi inte ser att marknaden för intensivvård kommer att påverkas. Ett satellitsymposium inom temperature management i New York som planerades till den 16 april, har dock flyttas fram till den 3 september på grund av reserestriktioner.

 

Inom onkologi kommer ett planerat fysiskt FDA-möte ändras till ett video/telemöte och genomföras under april månad.

 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar