• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ ) ansöker om reimbursement (NUB) för RhinoChill™ i samarbete med ledande universitetssjukhus i Tyskland

BrainCool AB (publ ) ansöker om reimbursement (NUB) för RhinoChill™ i samarbete med ledande universitetssjukhus i Tyskland

Report this content

Tyskland har ett välutvecklat reimbursement system för medicinteknik, s.k. German Diagnosis Realted Groups, vilket är ett ’fee per case system”- ett väldefinierat och komplext system som tar ett antal år att etablera.

Hypotermibehandling är ”standard of care” i Tyskland med riktlinjer utan försäkringsersättning, d.v.s. sjukhusen betalar för produkterna. Det finns även ett system för nya unika innovationer där enbart sjukhusen får medverka. Innovationssystemet NUB (Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden - New Diagnosis and Treatment Methods) förutsätter att behandlingsformen är ny, unik och med stor patientnytta för tyska patienter. Ansökan skall således inte komma från företag utan från kliniker och sjukhus som rekommenderar behandlingen.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-        Vi har i samverkan med tre universitetssjukhus färdigställt en ansökan om försäkringsersättning (”reimbursement”) som lämnats in av respektive sjukhus för den unika behandlingen med RhinoChill™ avseende hypotermibehandling tidigt i vårdförloppet. Denna ansökan är ett resultat av intresset för behandlingen och en indikation på att vi är på rätt väg, vilket följaktligen stärker bolaget i sin strategi att lägga ytterligare fokus på den tyska marknaden.

NUB-proceduren är avsedd att påskynda etableringen av nya och effektiva behandlingsformer för den tyska patientpopulationen. Programmets duration är minimum 3 år och individuellt för sjukhusen. Ansökan skall lämnas in under perioden 1 september till 30 oktober varje år.

Redan nu har nio (9) sjukhus ansökt om NUB, vilket är en tydlig signal på att behandlingen lär etableras på bred front de närmsta kommande åren i Tyskland.

Vid godkännande av en ansökan kan flera sjukhus ansluta sig till systemet, varefter behandlingsformen har goda förutsättningar att inkluderas i det centrala tyska reimbursement systemet, G_DRG, efter en utvärdering om minimum 3 år.

Att sjukhusen driver och finansierar en ansökan redan innan de tyska riktlinjerna uppdaterats, är alltså ett mycket gott tecken. Nya riktlinjer för behandling av hjärtstopp uppdateras för närvarande i USA och Europa för publikation under 2020. Tyskland är den största medicinteknikmarknaden i Europa och världens andra största efter USA, och har dessutom egna riktlinjer, tätt följt av Japan som tredje största marknad.

-        Steg för steg går vi nu framåt i vår satsning på den tyska medicinteknikmarknaden. Inom BrainCools produktportfölj ser vi framgent även att Cooral® System är ett givet val för en medicinteknisk produkt som faller inom ramen för NUB, avslutar VD Martin Waleij.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar