• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ): Den sista inlösenperioden för BRAIN TO 1 2017-2020 inleds idag den 20 november 2020

BrainCool AB (publ): Den sista inlösenperioden för BRAIN TO 1 2017-2020 inleds idag den 20 november 2020

Report this content

Som en del i BrainCools avtal med L1 Capital har BrainCool delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 20 november – 4 december 2020 kan innehavare av optionerna BRAIN TO 1 teckna sig för aktier. En (1) BRAIN TO 1 berättigar till teckning av (1) aktie, till priset 2,77 kr. Efter denna lösenperiods avslutande förfaller optionerna av serie BRAIN TO 1 och innehavarna förlorar sin rätt att teckna aktier.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta sin bank för att utnyttja optionerna för teckning.

För direktregistrerade optionsinnehavare skall teckning ske genom att en ifylld anmälningssedel fylls i och skickas in till emissionsinstitutet (Eminova Fondkommission) samtidigt som betalning erläggs.  Anmälningssedel och betalning skall vara Eminova tillhanda senast fredagen den 4 december 2020, kl. 15:00. Anmälningssedel kan beställas från Eminova på info@eminova.se eller 08-684 211 00.

-Teckningsoptioner av serie BRAIN TO 1 har ISIN-kod SE0010713834.

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/nyemission/

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.