BrainCool AB (publ) erhåller 500 000 kr från Vinnova för att utföra en kommersiell förstudie (”studien”) för CoolPrevent-systemet

BrainCool AB (publ) har erhållit 500 000 kr i stöd från Vinnova för att slutföra en förstudie kring projektet CoolPrevent som inbegriper två av BrianCool utvecklade applikationer, Cooral® och CooLimb®.

Cooral® motverkar oral mukosit (OM) som är en allvarlig biverkan vid cellgiftsbehandling. CooLimb® motverkar perifer neuropati som är en skada på nerver (axon, myelin) med bland annat minskad känsel i händer och fötter som kan uppträda vid cellgiftsbehandling. Produkten CoolPrevent® System adresserar under samma behandling dessa två mycket allvarliga biverkningar från cellgiftsbehandling.

Målet för studien är att slutföra de tekniska, kliniska och kommersiella underlagen som krävs för en framgångsrik lansering på marknaden. BrainCool kommer att:

1. Definiera de tekniska kraven för CoolLimbs slutliga utformning.

2. Definiera segment inom målgrupperna för både Cooral® och CoolLimb.

3. Definiera den kliniska planen för CooLimb (för FDA-godkännande och marknadsföring) and Cooral® (för marknadsföring).

4. Definiera prissättningsstrategi för system och applikationer.

5. Etablera distributionsnätverk i Europa.

Produkten Cooral är redan CE-märkt och utvärderas i två kliniska studier i Norden och Japan och har erhållit en priority review (fasttrack) av FDA för marknaden i USA. CooLimb har utvärderats i två serier av friska frivilliga och kommer att CE-märkas under 2019.

Studien kommer i nästa skede bilda ett gediget underlag för ansökan om stöd för kommersialisering av CoolPrevent. Ansökan om 2,5-3 miljoner euro i stöd ska lämnas inom ramen för EUs forsknings- och innovationsprogam Horizon 2020 med en total budget på 80 miljarder euro – Small and Medium Enterprise Phase 2 alternativt FTI (fast track innovation) – och den lämnas in under andra halvan av 2019. Om ansökan skulle bifallas minskar behovet av annan finansiering för BrainCool.

Studien genomförs i nära samarbete med två ledande institutioner i Sverige, två i USA och en i Japan för att snabbt etablera ett nätverk för en internationell lansering samt spåra eventuella regionala avvikelser.

Cooral® - motverkar oral mukosit (OM) som är en allvarlig biverkan vid cellgiftsbehandling. OM innebär sårbildning och infektioner i munslemhinnan som leder till smärta, svårigheter att äta och i värsta fall till att cancerbehandlingen måste avbrytas. Nedkylning av munslemhinnan med Cooral® kan användas för att motverka OM. BrainCool fick i oktober 2018 sin första genombrottsorder på 5 system för distribution i Förenade Arabemiraten och Qatar.

CooLimb® – motverkar perifer neuropati som är en skada på nerver (axon, myelin) med bland annat minskad känsel i händer och fötter. Förebyggande av neuropati sker genom kontrollerad och repeterbar kylning av händer och fötter. Förekomsten är oftast högre hos de som får kombinationsbehandlingar där så många som 80 % av personer som behandlas med taxaner (cellgiftsbehandling) utvecklar neuropati och av dessa utvecklar 25-30% neuropatisk smärta.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar