BrainCool AB (publ) erhåller europeiskt patentgodkännande för BrainCool™ System

Report this content

BrainCool AB (publ) har erhållit ännu ett patentgodkännande från det europeiska patentverket (EPO) för produkten BrainCool™ System. Patentet avser tekniken för applikationen kylning av huvud/nacke för selektiv hjärnkylning.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Vi stärker ytterligare patentskyddet för vår produkt BrainCool™ System nu med ett godkänt europeiskt patent

Bolaget har tidigare erhållit svenskt patentgodkännande för produkten avseende tekniken

-       ”flerzonskylning” med BrainCool™ System, det vill säga nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra.

-       ”feberkontroll”, där tekniken underlättar och förbättrar kylbehandlingen.

-       ”shiveringteknik”

Det nya europeiska patentet relaterar till produkten hals- och nackkylningsapplikation som används för selektiv hjärnkylning (och också används i produkten PolarCap® System) Godkännandet inkluderar även Sverige under bolagets PCT ansökan.

VD Martin Waleij kommenterar;

-       BrainCool™ System har kapacitet att reglera kylning och uppvärmning till olika delar av patientens kropp. I den tidiga fasen av hypotermibehandlingen är alla kyldynor inkopplade för att få en så snabb nedkylning av patienten som möjligt. När patienten närmar sig läkarens ordinerade måltemperatur styr BrainCool™ System automatiskt bort kyla från de delar av kroppen som har köldreceptorer. Kylningen fokuseras därefter till de områden som har färre köldreceptorer. Genom denna unika teknik kan BrainCool™ System bibehålla kylningen med en minimerad störning av patientens köld-receptorer, och därmed också minimera risken för frossa, s.k. shivering, som är en naturlig sidoeffekt av nedkylningen.

BrainCool har tidigare inlämnat internationella så kallade PCT-ansökningar avseende de tre redan godkända svenska patenten mot "shivering" (P109330003) och "flerzonskylning" (P109330004), feberkontroll (P109330009) och bolagets primära fokus är att erhålla patentgodkännanden för dessa applikationer i övriga Europa, USA, Japan och Sydkorea.

Martin Waleij kommenterar vidare;

-       Vår produkt The BrainCool™ System, vilken nu har erhållit fyra viktiga patent, är anpassad att fungera för behandling enligt flera olika behandlingsstrategier, måltemperaturer och indikationer. Systemet har kapacitet att kyla kraftigt för snabb effekt och dess patenterade funktioner ger ytterligare stora fördelar gentemot konkurrerande produkter. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar