BrainCool AB (publ) erhåller genombrottsorder i Korea om tjugo (20) BrainCool™ System

BrainCool AB har erhållit en första order om tjugo (20) BrainCool™ System i Korea. 

Produkten har nyligen erhållit marknadsgodkännande i Korea, ett land som sedan tidigare har implementerat hypotermi i stor omfattning. Beslut om försäkringsersättning (”reimbursement”) för hypotermi förväntas offentliggöras inom kort.

En omfattande utvärdering av BrainCool och dess första produkt till marknaden har genomförts av flera parter. BrainCool har nu slutit avtal med en stark aktör på marknaden, som kommer att offentliggöras under augusti månad vid en officiell marknadslansering.

Redan under kommande vecka kommer de första två produkterna att levereras, och resterande del av ordern levereras planenligt under andra halvåret 2019. I dagsläget arbetar vi i nära samarbete med vår partner för att etablera försäkringsersättning för vår produkt.

 VD Martin Waleij kommenterar;

-          Med goda resultat i ryggen från utvärderingar i USA och Tyskland etablerar vi oss nu på allvar i Korea, en högintressant och prioriterad marknad som även utgör en god referens för andra marknader i Asien.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar