BrainCool AB (publ) erhåller nya order på RhinoChill™ System från två tyska universitetssjukhus

BrainCool AB (publ) erhåller nya order på RhinoChill™ från universitetssjukhusen i Essen och Freiburg i Tyskland. RhinoChill™ kyler ned patienter som behandlas på kranskärlsröntgenlabb ("Cardiac Cath lab").

BrainCool meddelade den 21 januari att bolaget tagit en första genombrottsorder inom kranskärlsröntgen från universitetssjukhuset i tyska Darmstadt. Villkoren för den nya ordern är likadan som genombrottsordern som BrainCool tidigare kommunicerat. Produkten RhinoChill™ består av ett kylsystem samt en engångsprodukt i form av kateter och kylvätska. För att underlätta en snabb lansering lånas systemen ut de första sex månaderna samtidigt som BrainCool erhåller en återkommande intäkt per patient om 750 euro med engångsprodukten, med en potential om minst 20 – 30 patienter per år och avdelning. Vid förvärvet av Benechill Inc med produkten RhinoChill™ medföljde ett lager av kylsystem och engångsartiklar. Bokfört inköpsvärde för dessa artiklar är lågt varvid marginalen vid försäljning beräknas bli hög. Intäkter från försäljning av engångsprodukter från endast en patient motsvarar inköpspriset av ett helt kylsystem. BrainCool kan nu dra full fördel av det befintliga lagret för en snabb och effektiv etablering inom kranskärlsröntgenlabben.

Inom en rad områden finns det en klar fördel med tidig nedkylning, framför allt när kylning startas redan under hjärtlungräddning och före reperfusion (innebär att blodflödet återställs) av hjärta och hjärna. Nedkylning vid kranskärlsröntgen ger därför en möjlighet att nå skyddande temperatur i hjärtat redan innan blodflödet i kranskälen återställs med ballongsprängning, utöver att nedkylningen skyddar hjärnan. BrainCool driver även studier på att kyla patienter som fått stroke och genomgår trombektomi (avlägsnande av propp i hjärnan).

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Området är nytt och det har synergier med BrainCools övriga produktkoncept. Som en del i marknadslanseringen kommer vi i samarbete med universitetssjukhusen i Darmstadt och Freiburg anordna ett satellitmöte i början av april för ett antal tyska kliniker för att presentera BrainCools utvärderingar med produkterna RhinoChill™ och BrainCool™ System inom både kranskärlröntgen och neuro cath lab kopplat till kylning på intensivården.

-           

Försäljningsstrategin för sjukhusmarknaden i Tyskland är nu att etablera RhinoChill™ på akutmottagningar samt på avdelningar för kranskärlsröntgen (”cath lab”) och BrainCool™ System på intensivvårdsavdelningar.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar