• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ) erhåller order om hundra (100) nya behandlingar för RhinoChill™ i Freiburg

BrainCool AB (publ) erhåller order om hundra (100) nya behandlingar för RhinoChill™ i Freiburg

Report this content

BrainCool har tecknat ett nytt försäljningsavtal med Universitetssjukhuset i Freiburg om minimum 100 behandlingar för leverans innan oktober 2020, varav de första 40 levereras under den denna veckan. Produkten har nu implementerats som standardbehandling i Universitetssjukhusets ”Standard Operating Procedurers” (SOP) för hjärtstoppatienter.  

Vid ett satellitmöte under det tyska intensivvårdsmötet DIVI i Hamburg mellan den 4 och 6 december (https://divi2019.de/), kommer Universitetssjukhuset i Freiburg att presentera sin uppdaterade SOP för ledande tyska opinionsledare och kliniker. Vidare kommer BrainCools kliniska arbete inom både hjärtstopp och trombektomi att presenteras på ett hypotermimöte i Berlin under november månad vid ett satellitmöte som anordnats av en av våra konkurrenter.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          BrainCool fortsätter att lansera RhinoChill™ på den tyska marknaden i nära samarbete med tyska användare och opinionsledare. Under november genomförs ett antal utbildningar av läkare och ambulanspersonal i Halle för att implementera RhinoChill™ i stor skala.

-          Ett nära samarbete med dessa kliniker kommer att lägga grunden för en etablering i Tyskland. Vi arbetar nu nära med de nio sjukhus som ansökt om försäkringsersättning i det s.k. NUB systemet (Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden) som omfattar nya undersökings- och behandlingsmetoder. Avsikten är att implementera metoden ytterligare och öka försäljningen, samt skapa evidens som underlag avseende försäkringsersättning.

Universitet i Freiburg är ett av åtta certifierade tyska Cardiac Arrest Centers i Tyskland, vilka certifieras av GRC (German Resucitation Council) med målsättningen att öka överlevnad och neurologisk funktion för patientgruppen. GRC utger även de tyska riktlinjerna för hypotermi vilka kommer uppdateras och publiceras under 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

För mer information angående BrainCools ansökan om att ingå i NUB systemet:

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=53025&publisher=370

För mera information om GRC och certifiering av Cardiac Arrest Centers:

https://www.grc-org.de/grc-arbeitsgruppen/4-1-Cardiac-Arrest-Center

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar