BrainCool AB (publ) erhåller order om två BrainCool™ System till ledande universitetsklinik i Sverige

BrainCool har erhållit sin första order i Sverige av två stycken BrainCool™ System. Orden kom efter att kliniken har utvärderat BrainCool™ System mot deras nuvarande system på ungefär 20 patienter. Kliniken har dokumenterat resultaten och kommer att presentera det som en poster på ett kommande internationellt möte. Ordern har ett signalvärde då den bereder väg för ytterligare försäljning till fler kliniker i Norden.  

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Ett bra och viktigt steg framåt i lanseringen av produkten, som på sikt kommer ge ringar på vattnet både i Sverige och internationellt. Vi genomför att antal utvärderingar i Norden, Tyskland och USA och arbetar för att under året färdigställa resultaten i samarbete med de kliniker som utvärderar BrainCool™ System.

Resultaten kommer att sammanställas och vi ser fram emot att dessa resultat kommer att presenteras i olika vetenskapliga presentationsformer för att understödja försäljning med ett bra underlag för produkten.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2018.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar