BrainCool AB (publ) erhåller snabbt besked om att PRV avser att godkänna patentansökan avseende bolagets produkt för behandling av neuropati

BrainCool AB (publ) har erhållit ett snabbt besked av det svenska patentverket (PRV) om avsikten att godkänna bolagets patentansökan för en applikation att behandla neuropati. Neuropati kan uppträda som en biverkan vid cancerbehandling med cellgifter och innebär skador på nerver med domningar och bortfall av känsel i händer och fötter som symptom. Beskedet från PRV kommer efter endast 14 månader vilket är en snabb handläggning.

BrainCool har även lämnat in en internationell PCT-ansökan för applikationen mot neuropati. Det gjordes den 1 november 2018, inom prioriteringsåret, och processen är nu inne i en internationell fas. Den patentskyddade applikationen har registrerats under varumärket CooLimb® och motverkar neuropati genom kontrollerad och repeterbar kylning av händer och fötter.

Bolagets andra produkt inom onkologi, Cooral® System, för att motverka oral mukosit – biverkningar i munhålan vid cellgiftsbehandling - erhöll 2015 ett rekordsnabbt svenskt godkännande. Bolaget gick därefter vidare med en internationell PCT-ansökan inom det så kallade prioritetsåret. Applikationen är redan godkänd i bland annat Kina.

Cooral® och CooLimb® ingår i det övergripande varumärket CoolPrevent®. CoolPrevent® System integrerar dessa båda applikationer i samma CE-märkta kylsystem ECU 200 och kan behandla kombinationen av biverkningar som oral mukosit och neuropati. Systemet har även möjlighet att inkludera fler indikationer och applikationer.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Ett snabbt patentskydd visar nyhetsvärdet och höjden på innovationen. Projektet utvecklas väl efter två avslutade testserier på friska frivilliga personer. Vi utför för närvarande så kallade ”usability”- tester med personal från två ledande kliniker, en i USA och en i Japan. Testerna avser att säkerställa design och användarvänlighet inom ramen för en förstudie kring projektet CoolPrevent som är finansierad av Vinnova. Det godkända patentet skapar än bättre förutsättningar för framtida ansökningar av medel inom bland annat EUs forsknings- och innovationsprogam Horizon 2020.

BrainCools mål är att förse marknaden med den första produkten inom en specifik applikation och att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till eventuellt efterföljande läkemedel. Bolaget arbetar efter tesen att optimal nedkylning med liten eller ingen biverkningsprofil är att föredra för patientgrupperna. I dag saknas förebyggande läkemedel som kan skydda nervcellerna och värdet av en behandling som kan förebygga uppkomsten av neuropati är stort. Studier visar att både perifer neuropati och neuropatisk smärta kvarstår tre år efter avslutad behandling vilket understryker vikten och behovet av bolagets nyutvecklade produkt.

Ambitionen är att lansera CoolPrevent® System mot utvalda marknader 2019 med fokus på Cooral®. Under 2020 och 2021 breddas lanseringen av CoolPrevent® System att inkludera CooLimb® och kombinationen av de båda applikationerna i Europa respektive USA.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar