• news.cision.com/
  • BrainCool/
  • BrainCool AB (publ): erhåller uppföljningsorder på IQool™ System från Intermountain Healthcare

BrainCool AB (publ): erhåller uppföljningsorder på IQool™ System från Intermountain Healthcare

Report this content

BrainCool har erhållit order om ytterligare ett IQool™ System (varumärke BrainCool™ System på övriga marknader) från ett sjukhus i Salt Lake City inom sjukhusgruppen Intermountain Healthcare.

Sjukhuset beställde fyra (4) system den 3 september 2020 (ref 1) och implementerar nu redan sitt femte system, med motsvarande ordervärde om ca 300 kSEK.

VD Martin Waleij kommenterar:

Att vi på kort tid efter att ha implementerat fyra system på detta sjukhus, nu behöver öka kapaciteten med ett femte system, är ett kvitto på att användningen och potentialen för vår intensivvårdsprodukt IQool™ System ökar.

Förutom behandling av hjärtstoppspatienter och patienter med neurologisk feber, har produkten framgångsrikt använts för covid-19 patienter med hög feber.

Sjukhuset är en del av sjukhusgruppen Intermountain Healthcare som vi etablerade ett leveransavtal med i början av året. Trots att implementering av produkten har försenats på grund av covid-19 krisen, är vi mycket nöjda med att under rådande omständigheter under året hitintills tagit order om nio (9) system inom samma sjukhusgrupp.

Referens 1 -  https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=62271&publisher=370)

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-19 16:13 CET.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar