BrainCool AB (publ) erhåller ytterligare order från Freiburg

Report this content

BrainCool har erhållit en ny order om ytterligare 10 behandlingar från Universitetssjukhuset i Freiburg. Bolaget erhöll nyligen en order om 10 behandlingar den 28 augusti från en annan avdelning på sjukhuset (dvs totalt 20 behandlingar).

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-          Ordern må anses vara obetydlig i volym, dock grundar den sig på beslutet att implementera kylning tidigt i vårdkedjan, baserat på resultaten från Princess studien. Vi förväntar oss en större samordning mellan olika enheter och sjukhus när arbetet med att uppdatera nya SOP (standard operating procedures) är färdigställt. Under hösten kommer flera utbildningar hållas med personal inom ambulansvården/läkarbilar för att underlätta en god implementering av konceptet.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar