BrainCool AB (publ) får ny order i Tyskland på BrainCool™ System

Report this content

Återigen erhåller BrainCool order från Tyskland; nu från Städt. Klinikum Brandenburg, och avser två (2) BrainCool™ System. Produkten har utvärderats under det första kvartalet i konkurrens med två andra leverantörer av avancerade TTM (“target temperature management”) system. Produkterna kommer att användas på hjärtstoppspatienter och leverans och utbildning kommer ske redan i maj.

VD Martin Waleij kommenterar:

Vi ser fortsatt ett växande intresse för våra produkter i Tyskland. Covid-19 krisen har förvisso lett till turbulens för alla företag och branscher, dock kan vi konstatera ett ökat intresse för TTM behandling inom intensivvården. Ett exempel är avancerad feberbehandling av patienter med Covid-19 samt även inom behandling av hjärtstoppspatienter.

Inom ramen för vårt nyligen godkända EU-program om MEUR 3 bygger vi under året upp en utbildnings- och informationsplattform med den tyska intensivvården IGNITE med fokus på neurologi (Referens 1  - mer info IGNITE ). Huvudinriktningen är neurologi, och i samråd med ansvariga forskare och läkare kommer den även byggas ut med information om våra produkters tillämpning inom hjärtstopp, samt patientfall som behandlas mot feber vid den nya sjukdomen Covid -19.

Referens 1_ https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=57508

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar