BrainCool AB (publ): Genombrott för IQool™ System i USA

Report this content

BrainCool AB (publ) har erhållit en order om två (2) IQool™ System från en klinik i delstaten Pennsylvania, USA.

Ordern om en halv miljon svenska kronor innebär ett stort steg för verksamheten i USA.

IQool™ System  valdes framför huvudkonkurrenten och det är den första ordern som erhållits utan att föregås av en utvärdering av produkten.

VD Martin Waleij kommenterar;

-        Ordern är en tydlig signal att Iqools™ koncept och klara fördelar  accepteras av marknaden. Kliniken i Pennsylvania har även genomfört ett utbyte (“trade in”) och utrangerar andra produkter, dvs nu kommer endast BrainCools produkter att användas i klinisk praxis.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar