BrainCool AB (publ) har fått en ny order av IQool™, denna gång i delstaten Utah, USA

Report this content

Ännu ett sjukhus har lagt en order på två IQool™ System med motsvarande ordervärde på cirka 600.000 SEK, utan behov av test och utvärdering. 

VD Martin Waleij kommenterar:

Denna order är ytterligare ett tecken på att produkten accepteras, baserat på evidens och prestanda från andra sjukhus i USA och Europa.

Vi förväntar oss att fortsätta implementera produkten i Utah och andra delstater i den västra delen av USA under hela 2020.

Vi är övertygade om att de utvärderingar som genomförts under 2019 kommer generera försäljning under 2020, och att det postiva resultatet av dessa utvärderingar kommer utgöra en solid grund för fortsatt tillväxt.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar