BrainCool AB (publ) ingår inköpsavtal med Healthtrust

BrainCool AB (publ) har genom sitt dotterbolag i USA, BrainCool Inc, tecknat ett avtal med HealthTrust, en rikstäckande GPO (General Purchase Organisation) avseende inköp och leveranser av IQool™ Temperature Management Systems i USA (som säljs under varumärket ”BrainCool™ System” i Europa). HealthTrust är en av de största inköpsorganisationerna i USA och representerar över 1 600 intensivvårdssjukhus.

Samarbetet mellan BrainCool Inc och HealthTrust är en milstolpe och innebär en viktig bekräftelse och kvalitetsstämpel för BrainCool. Avtalet avser produkter inom kategorin temperaturkontroll och det träder i kraft i juni 2020. Sjukhus som är anslutna till HealthTrust får nu tillgång till de kliniska och finansiella fördelar som IQool™ Temperature Management Systems erbjuder.

Att bearbeta olika inköpsorganisationer i USA kommer fortsatt vara en viktig del i BrainCools marknadsföring och försäljning på USA-marknaden. BrainCool är för närvarande inne i flera utvärderingsprocesser med ytterligare inköpsorganisationer då IQool™ Systems ger avtryck hos såväl kliniker som inköps- och hälsoekonomiska analytiker inom intensivsjukvården.

  • Vi bedömer att samarbeten med olika inköpsorganisationer kommer att resultera i en stark tillväxt för IQool™ Systems i USA kommande år, säger Martin Waleij, VD för BrainCool AB.

BrainCool förbereder även att inkludera andra innovativa produkter som RhinoChill™ och Cooral® Systems i produktprogrammet i USA med målet att skapa fler inköpsavtal med HealthTrust.

Att kunna inkluderas i Healthtrusts inköpsavtal redan inom två år från vårt amerikanska FDA 510-godkännande av produkten, är en stor prestation och framgång samt en tydlig signal till marknaden. Värt att notera är att den nya ”inköpskoden” i USA för temperaturreglering först öppnas år 2022 för att inkludera en ny produkt, men på grund av de tydliga unika egenskaperna för BrainCools produkt har den ändå godtagits redan nu för att inkluderas i inköpssystemet.

För våra två nästkommande produkter för den amerikanska marknaden, är de ”first mover” produkter som riktar sig till ett s.k. ”unmet medical need” där ytterligare nya specifika inköpskoder kommer kunna etableras, dvs vi kommer inte begränsas av befintliga inköpskoder och produkter på marknaden.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar