BrainCool AB (publ) Japanska studien inom oral mukosit är nu slutförd

Den kliniska studien med bolagets produkt Cooral® System inom allmän onkologi har utförts av Nippon Medical School Musashikosugi Hospital utanför Tokyo i Japan, under ledning av professor Katsumata, en ledande internationell opinionsledare inom onkologi. Abstract är inlämnad för presentation på MASCC-kongressen i San Fransisco USA, 21 – 23 juni 2019.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Presentation av studien kommer att ske under det internationella vetenskapliga mötet som i år hålls i San Francisco USA, vilket passar väl in med våra förberedande marknadsaktiviteter för den amerikanska marknaden, då vi även kommer presentera vår produkt.

-          Intresset för produkten och studien har varit stor i Japan och vi förbereder nu ett första möte tillsammans med Katumata-san och den japanska läkemedelsmyndigheten PMDA för att definiera vägen till marknadsgodkännande. 

-          Ett viktigt fynd i studien var, att patienter som har drabbats av oral mukosit tidigare återfick sitt smaksinne efter användning av Cooral® System. Detta är högintressant eftersom det följaktligen kan bidra till en avsevärd förbättrad nutrition hos denna patientgrupp

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar