BrainCool AB (publ): Komplettering angående riktad emission till industriella partners

Report this content

Enligt pressmeddelande den 26 februari 2020 meddelade BrainCool att bolaget genomför en riktad emisson om 15 MSEK till industriella partners. Som komplettering till nämnda pressmeddelande lämnar BrainCool följande information angående investerarna, avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt emissionskostnaderna.

Cardio Inc (Japan) har tecknat sig för 5 MSEK

KCPMED (Sydkorea) har tecknat sig för 5 MSEK

Övriga tecknare är privata investerare som är kopplade till en utländsk partner, vars namn inte kan offentliggöras i nuläget.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bolaget bedömer att tecknarna kommer att tillföra kommersiellt värde för bolaget, med en mindre utspädning om 5,3 %. Emissionskostnader beräknas vara ca 5 000 SEK.

För att säkerställa att emissionskursen är marknadsmässig har ingen rabatt lämnats.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar