BrainCool AB (publ): landar miljonorder i USA

Report this content

BrainCool har erhållit en första större order om fyra (4) IQool™ System (varumärke BrainCool™ System på övriga marknader) från sjukhusgruppen Intermountain Healthcare i USA, med vilken bolaget slöt ett leveransavtal med i början av året.  

                      VD Martin Waleij kommenterar

Tveklöst har det varit ett utmanade år att verka i USA med tanke på den turbulens som rådit på grund av covid-19-krisen. Denna order, om ca 1,2 miljoner SEK är dock ett ytterligare steg framåt på den amerikanska marknaden och när sjukvårdsmarknaden nu öppnas upp mer och mer, är vi väl positionerade för att intensifiera marknadslanseringen av IQool i USA.


Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.