BrainCool AB (publ) når genombrott i Asien med miljonorder

BrainCool AB (publ) har mottagit en ny stor order om 16 produkter för marknaden i Vietnam.

Bolaget säljer nu sex (6 ) stycken BrainCool™ System samt tio (10) enheter RhinoChill™ System till bolagets partner, Vietnam Medical Equipment Corporation (Vinamed).

Ordervärdet om ca 1,5 MSEK består huvudsakligen av system och kommer levereras under andra kvartalet 2019.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          Samarbetet med Vinamed utvecklas väl, inom både produktion och försäljning. I mars månad kommer lanseringen att intensifieras, bland annat i form av ett vetenskapligt satellitmöte med ledande kliniker i Hanoi och inbjudna opinionsledare från Europa.

-          Intresset från marknaden i Vietnam överträffar våra förväntningar, och samarbetet gynnas även av processen med frihandelsavtal med EU.

-          Fokus under 2019 för vårt samarbete är på braincooling samt produktion, men kan komma att utökas de kommande åren med flera produkter inom såväl försäljning och produktion

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar